به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت تعاونی روستایی شباهنگ در روز یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۷ با حضور آقای محمدی مدیرعامل و آقای عسکری قائم مقام محترم شرکت شباهنگ، مدیر فنی و حرفه ای شهرستان شهریار از شرکت شباهنگ بازدید و در زمینه همکاری های مشترک مذاکراتی صورت گرفت.