بیمارستان امام خمینی (ره) شهریار به منظور تامین کادر مورد نیاز از طریق برگزاری آزمون نیروی انسانی جذب می کند.

ثبت نام این آزمون از روز پنج شنبه 22 دی ماه 1401 و از طریق سایت اینترنتی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس www.hrtc.ir اغاز خواهد شد و روز چهارشنبه 28 دی 1401 به پایان می رسد.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار