سلام بر رمضان و سلام بر میهمانان ماه خدا

همزمان با سیزدهمین شب ماه مبارک رمضان، شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار همچون سال های گذشته پذیرای همکاران، سهامداران و بازنشستگان مجموعه بزرگ شباهنگ بود.در این مراسم مدعوین محترم،ضمن تجدید دیدار با یکدیگر، در کنار هم افطار نموده و سنتهای الهی را یادآور شدند.