به گزارش روابط عمومی شرکت:

 به مناسبت بزرگداشت روز معلم و تقدیر از مقام ارزشمند استاد جلسه ای با حضور جناب آقای محمدی رئیس دانشگاه علمی و کاربردی شباهنگ مرکز شهریار،و جمعی از معاونین و اساتید محترم دانشگاه برگزار گردید.

در آغاز این نشست صمیمی، آقای محمدی ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین و تبریک این روز و بزرگداشت مقام استاد بااشاره به سیستم آموزشی دانشگاه علمی کاربردی شباهنگ و ویژگی خاص این مرکز، در زمینه ارتباط  مفید و موثردانشگاه و کسب مهارت آموزی و کارآموزی دانشجویان در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه را بسیار مهم توصیف کردند و عنوان نمودند شعار کنونی ما این است که دانش برای دانش آموزش داده نشود بلکه هدف از آموختن دانش کسب مهارت نیز باشد.

تقدیر از معاونین و اساتید محترم و تلاشگر دانشگاه پایان بخش این مراسم بود.