به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت شباهنگ:

دوره آموزشی آسیب شناسی و کارآمدی تعاونی ها با حضور مدیران عامل و اعضای هیات مدیره تعاونی های استان تهران به همت شرکت تعاونی روستایی شباهنگ در مرکز آموزش شرکت برگزار گردید.

مدرس این دوره آموزشی جناب آقای محمدی مدیرعامل محترم شرکت تعاونی روستایی شباهنگ بودند.