رزومه مدیرعامل شرکت تعاونی روستائی شباهنگ شهریار

 

 

رزومه سوابق کاری و تجربی

 

 

 

 

2- سوابق تحصیلی:

 

عنوانپایاننامه

معدل

تاریخ اخذمدرک

واحدومحل

دانشگاه/موسسه آموزشی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

0

17.55

1398

دانشگاه آزاد شهر قدس

حقوق

کارشناس

استقرار نظام پپیشنهادات در شرکت شیاهنگ

13.89

1382

دانشگاه آزاد  واحد تهران جنوب

   مدیریت صنعتی

لیسانس

تاثیرویژگی های شخصیتی مدیران مالی بر تامین منابع مالی موسسات اقتصادی

75/17

1393

دانشگاه آزاد واحد ابهر

مدیریت مالی

فوق لیسانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- روند تغییرات جایگاه سازمانی:

 

ردیف

از تاریخ

تا تاریخ

محل خدمت

پست سازمانی با قید درجه واحد

1

01/11/81

01/05/85

شرکت تعاونی شباهنگ شهریار

حسابدار

2

01/05/85

15/01/93

شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار

ریئس حسابداری

3

15/ 01 /93

01/02/94

شرکت تعاونی شباهنگ شهریار

مدیرمالی

4

01/02/94

97/07/30

شرکت تعاونی شباهنگ شهریار

معاونت مالی اداری ومالی

5

        01/08/97

تاکنون

مدیرعامل شرکت تعاونی شباهنگ شهریار

مدیر عامل

6

1397/08/01

تاکنون

عضوهیات مدیره اتحادیه تعاونی های روستایی شهرستان شهریار  

عضو هیات مدیره

7

1397/07/01

تاکنون

 مرکز علمی کاربردی واحد شباهنگ

رییس مرکز

8

1397/01/01

تاکنون

(شرکت پارسا پیمان بزرگمهر )وزارت دفاع

رییس هیات مدیره

   

 4 -  دوره های آموزشی وتکمیلی:

 

گواهینامه

ساعاتآموزش

نامموسسه / مرکزآموزش

عنوان دوره

    ندارد

  دارد

 

 

*      

30

جهاددانشگاهی علامه طباطبائی

قانون مالیاتهای مستقیم

 

*

30

مرکز آموزش سازمان تعاونی روستائی ایران

اصول و کنترل بودجه

 

*       

10

وزارت اقتصاد دارائی

قانون مالیات برارزش افزوده

                    

5میزان آشنایی بازبانهای خارجی :

ادراک

نوشتن

خواندن

مکالمه

زبان

ضعیف

متوسط

خوب

ضعیف

متوسط

خوب

ضعیف

متوسط

خوب

ضعیف

متوسط

خوب

 

 

*       

 

 

*       

 

 

 • *        

 

*       

 

انگلیسی

 

 6-  میزان آشنایی باکامپیوتر واصول و قوانین مرتبط :

 

ضعیف

متوسط

خوب

 

 

 

*      

ICDL

 

 

*      

تسلط کامل به تهیه صورت های مالی

 

 

*       

تسلط کامل به قانون اسناد تجاری

 

 

*       

آشنایی به نرم افزارهای بانکداری

 

 

*       

آشنایی کامل بانرم افزارهای مالی

 

 

*       

تسلط کامل به قانون مالیات های مستقیم

 

 

*       

تسلط کامل بر قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

 

*       

تسلط کامل بر قوانین کار و تامین اجتماعی

 

 

*       

تسلط به قاونون تعاون مصوب سال1350و1370

 

 

*      

تسلط به قوانین پولی ومالی

 

 

*       

تسلط کامل به استاندارهای حسابداری ایران

 

 

 سایر سوابق کاری:

 • *      عضو انجمن حسابداران خبره ایران
 • *      عضو انجمن حسابداری ایران
 • *      عضو قرارگاه اقتصادی ،اجتماعی فرمانداری شهرستان شهریار
 • *     مدرس دانشگاه
 • *     مشاور مالی تعاونی مسکن صنایع تسلیحاتی الحدید
 • *      مشاورمالی وامورمالیاتی اتحادیه نظارت استان تهران (منطقه 2)
 • *    مدرس  در مرکزآموزش تعاونی های شهرستان
 • *     عضو هیات سازش و حل اختلاف اداره تعاون .کار رفاه اجتماعی
 • *      ریئس دانشگاه علمی کاربردی مرکز شباهنگ
 • *      عضو شورای مرکزی تدوین سرفصل های دورس دوره های پودمانی دانشگاه علمی و کاربردی واحد غرب استان تهران
 • *      عضو هیات مدیره اتحادیه تعاونی های روستای شهرستان شهریار
 • *      نکارش کتاب باعنوان تاثیر می ژیگی های شخصیت های مدیران مالی در موسسات اقتصادی
 • *      نگارش مقاله و چاپ در نشریات داخلی و خارجی باعنوان ویژگی شخصیتی مدیران مالی
 • *      اخذ لوح تقدیر از نهادهای بین بخشی شهرستانی و استانی