رزومه مدیرعامل شرکت تعاونی روستائی شباهنگ شهریار

 

 

کشف کردن، یافتن راه های جدید نیست بلکه نگریستن با نگاهی نو به راه های گذشته است. 

        نام ونام خانوادگی : قاسم محمدی

        تولد:1357

        تحصیلات :

عنوان پایاننامه

معدل

تاریخ اخذمدرک

واحدومحل

دانشگاه/موسسه آموزشی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

0

17.55

دانشجوی ترم آخر

دانشگاه آزاد شهر قدس

حقوق

کارشناس

استقرار نظام پیشنهادات در شرکت شیاهنگ

13.89

1382

دانشگاه آزاد  واحد تهران جنوب

   مدیریت صنعتی

لیسانس

تاثیرویژگی های شخصیتی مدیران مالی بر تامین منابع مالی موسسات اقتصادی

75/17

1393

دانشگاه آزاد واحد ابهر

مدیریت مالی

فوق لیسانس

 

 • ·         روندتغییرات جایگاهی:

ردیف

از تاریخ

تا تاریخ

محل خدمت

پست سازمانی با قید درجه واحد

1

01/11/81

01/15/85

شرکت تعاونی شباهنگ شهریار

حسابدارواحد های اعتباری

2

15/ 01 /93

01/02/91

شرکت تعاونی شباهنگ شهریار

مدیرمالی

3

15/01/91

تاکنون

شرکت تعاونی شباهنگ شهریار

معاونت مالی اداری وپشتیبانی

4

01/04/92

تاکنون

شرکت تعاونی مسکن صنایع تسلیحات الحدید

حسابدار

 

 • ·         دوره های اموزشی و تکمیلی:

گواهینامه

ساعات آموزش

نام موسسه / مرکزآموزش

عنوان دوره

  ندارد

دارد

 

 

 *        

30

جهاد دانشگاهی علامه طباطبائی

قانون مالیاتهای مستقیم

 

*     

30

مرکز آموزش سازمان تعاونی روستائی ایران

اصول و کنترل بودجه

 

 *       

10

وزارت اقتصاد دارائی

قانون مالیات برارزش افزوده

 

 • میزان آشنایی بازبانهای خارجی :

ادراک

نوشتن

خواندن

مکالمه

زبان

ضعیف

متوسط

خوب

ضعیف

متوسط

خوب

ضعیف

متوسط

خوب

ضعیف

متوسط

خوب

 

 

 *        

 

 

 *       

 

 

 • *

 

 *        

 

انگلیسی

 

سایر سوابق کاری:

 

 •       عضو انجمن حسابداران خبره ایران
        عضو انجمن حسابداری ایران
        مشاور مالی تعاونی مسکن صنایع تسلیحاتی الحدید
        مشاورمالی وامورمالیاتی اتحادیه نظارت استان تهران (منطقه 2)
        مدرس  در مرکزآموزش تعاونی های شهرستان