رزومه معاون بازرگانی

 

جناب آقای مهدی منصوری فارغ التحصیل مقطع کارشناسی در رشته مدیریت بازرگانی از سال 1388 وارد این مجموعه شده و در قسمت بازرگانی شرکت فعالیت نموده است. از سال 1392 بعنوان معاون بازرگانی انتخاب و به ارائه خدمات هر چه بیشتر و بهتر پرداختند.

رزومه معاونت گردشگری و خدمان رفاهی

 

برگزاری جلسه یازدهم شورای معاونین روز چهارشنبه ۹۴/۱۰/۹
موضوع جلسه: ارائه گزارش مکتوب معاونین از عملکرد سه ماهه در واحدهای مربوطه

 

رزومه معاون مالی اداری

 

 

به اطلاع کشاورزان و علاقه مندان می رساند برای دریافت وام بانکی جهت احداث، نوسازی و تجهیز گلخانه و تولید قارچ به جهاد کشاورزی شهریار مراجعه نمایند.