نهمین جلسه شورای معاونین سه شنبه 95/4/29

دستور جلسه:

 

  • -  تدوین تقویم آموزشی
  • -  راه اندازی کافی شاپ و فضای بازیهای تفریحی پارک آبی
  • -  اتمام اصلاحات واحد های اعتباری دهمویز، انقلاب و یوسف آباد
  • -  اتمام پروژه بهسازی فضاهای تالار پذیرایی و پیگیری ادامه روند خرید  ملزومات لازم
  • -  بررسی و تهیه گزارش ارزش یابی به منظور کارمند نمونه سال 95
  • -  تحلیل و بررسی واحد بازرگانی به منظور ساماندهی وضع موجود
  • -  اخذ پیش نویس گزارش حسابرسی سال 95