سخنرانی معاون کشاورزی، آموزش و پژوهش شرکت تعاونی شباهنگ شهریار، مهندس حسین عسکری، در اولین جلسه هم اندیشی تولید کنندگان قارچ خوراکی کشور