اخذ ستاره دوم هتل گل گندم شرکت تعاونی شباهنگ

 

 

 

تطبیق هتل گل گندم مشهد با استانداردهای اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و اخذ درجه ستاره دوم از این سازمان  برگ زرین دیگری شد در دفتر افتخارات تعاونی شباهنگ.