انتصاب مدیرعامل شباهنگ

 

آقای سید مسعود سمائی که به مدت 30 سال خدمت صادقانه خود،شرکت تعاونی روستائی شباهنگ شهریار را از وضعیت رکود اقتصادی (در سال 1364) به تعاون برتر در سطح کشور و منطقه آسیا رساند و لقب پدر شباهنگ را دریافت نمود در روز 31 فروردین 1394 جایگاه رفیع خود را به فرزند صالح دیگری از منطقه شهریار سپرد و اکنون جناب آقای مهندس مجید سمالند که سابقه درخشان و تجربه مدیریتی قابل ملاحظه ای در شهرستان شهریار داشته اند،عهده دار خدمت رسانی به اعضای محترم تعاونی و شهروندان شهریار شده اند.