روز 21 بهمن 94 اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت شباهنگ از شرکت فرآورده های غذایی مانی خاورمیانه که در زمینه بسته بندی، تولید و توزیع انواع خشکبار و مغزها فعالیت می نمایند بازدید به عمل آوردند. این بازدید به منظور بررسی فرایند انجام فعالیت های از مزرعه تا منزل (تولید- بسته بندی- توزیع و مصرف) صورت پذیرفت.
گفتگوهای ارزشمندی نیز در باب همکاری شرکت تعاونی شباهنگ و شرکت صنایع بسته بندی و تبدیلی مانی به صورت یک طرح مشارکتی در خصوص تهیه و توزیع میوه و تره بار و فراهم نمودن بازاری مناسب برای فروش محصولات کشاورزان شهریار به انجام رسید.