پنجمین جلسه شورای معاونین در دفتر معاون کشاورزی، آموزش و پژوهش جناب مهندس عسکری برگزار شد.

دستور جلسه:


۱. اجرای طرح راه اندازی کافی شاپ در مجموعه پارک آبی
۲. تهیه لباس فرم پرسنل خانم
۳. اجرای طرح اصلاح واحدهای اعتباری امیریه و دهمویز