روز دوشنبه 95/5/25  جلسه ای با هدف آشنایی با انواع کودهای ریز مغذی کشاورزی نانو با همکاری شرکت دانش بنیان "فن آور سپهر پارمیس" و با حضور مدیران و کارشناسان بخش کشاورزی شرکت تعاونی شباهنگ و شرکت نوآوران حیات پاک در مرکز آموزش شباهنگ برگزار گردید.