روز چهارشنبه 95/5/27 مدیرعامل تعاونی شباهنگ طی دیداری با رئیس محترم سازمان تعاون روستایی شهرستان شهریار جناب آقای مهندس احدی، برنامه ریزی های لازم را به منظور سفر مطبوعاتی خبرنگاران مقیم رسانه های خارجی به شهرستان شهریار و بازدید ایشان از تعاونی شباهنگ شهریار به عمل آوردند. در این جلسه مقرر شد روز سه شنبه 95/6/2 پس از بازدید خبرنگاران از قسمت های مختلف تعاونی شباهنگ، یک نشست مطبوعاتی با حضور روسای محترم سازمان تعاون روستایی استان تهران و شهرستان شهریار آقایان مهندس زربخش و مهندس احدی و مدیرعامل تعاونی شباهنگ مهندس سمالند در محل تالار شباهنگ برگزار شود.