«آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول»

«شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار»

     بدینوسیله به اطلاع کلیه نمایندگان گروههای شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار واقع در علیشاه عوض- دهمویز- باباسلمان- رضی آباد- دینارآباد- رزکان- اسکمان- کهنز- اسدآباد- حصارزیرک و هفت جوی می رساند مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در تاریخ 95/06/18 روز پنج شنبه راس ساعت 9 صبح در محل تالار شباهنگ برگزار می گردد. لذا از کلیه نمایندگان گروههای فوق الذکر دعوت بعمل می آید در ساعت و روز تعیین شده در جلسه فوق حضور بهم رسانید. ضمناً دستور جلسه بشرح ذیل می باشد.

دستور جلسه:

  1. استماع گزارش هیات مدیره، بازرسان و مدیرعامل
  2. تصویب ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی 1394 و تقسیم سود ویژه
  3. انتخاب دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل جهت یکسال مالی شرکت
  4. تعیین مبلغی جهت استرداد سهام اعضا در سال 1395
  5. تصویب افزایش سرمایه و ذخایر قانونی و تعداد اعضا شرکت در پایان سال 1394
  6. تعیین خط مشی شرکت جهت سال 1395
  7. اخذ اعتبار جهت توسعه شرکت در کلیه زمینه های مورد نیاز برابر اساسنامه
  8. مجوز فروش قسمتی از املاک مازاد شرکت و استفاده از آن جهت احداث پروژه ها و فعالیتها در شرکت و خرید املاک مورد نیاز و انجام تعهدات شرکت
  9. تفویض اختیار به هیات مدیره جهت ثبت آگهی تغییرات
  10.  پیشنهادات حاضرین در جلسه به مجمع عمومی

     متقاضیان انتخاب بازرس میتوانند مدارک خود را ( شامل کپی شناسنامه و کارت ملی، کپی دفترچه عضویت، کپی مدرک تحصیلی حداقل دیپلم ) تا تاریخ 12/06/1395 به دفتر شرکت ارائه نمایند. ضمناً خاطر نشان می سازد نمایندگان محترم گروهها در صورت تمایل می توانند تا تاریخ 07/06/1395 بمنظور کسب اطلاع در خصوص گزارش هیات مدیره و گزارش بازرسان و ترازنامه و حساب سود وزیان و هرگونه حساب های دیگر به دفتر شرکت مراجعه نمایند.

                                                           هیات مدیره

                                                          شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار