بدینوسیله شرکت تعاونی شباهنگ شهریار صمیمانه ترین تبریک و شادباش خود را از موفقیت شما در مسند مربیگری رشته پرتاب نیزه در مسابقات ریو 2016 و قهرمانی مسابقات جهانی دو و میدانی اعلام میدارد.