دوره آموزشی امداد و نجات دوره آموزش احیا/CPR/کمکهای اولیه ویژه کارکنان مجموعه ورزشی شباهنگ شهریار از تاریخ 95/8/7 لغایت 95/8/12 با همکاری معاونت آموزش و پژوهش و معاونت ورزش و خدمات تفریحی در محل پارک آبی شباهنگ با حضور مربیان جمعیت هلال احمر شهریار برگزار گردید.