تشکیل جلسه مدیرعامل شرکت شباهنگ با مدیران شرکت راهیان عدالت به منظور امضای تفاهم نامه همکاری دو شرکت در زمینه ارائه خدمات فرهنگی، ورزشی گردشگری و رفاهی